У ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЗАПРОВАДЖЕНО НОВІТНЮ МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ «АГРОКЕБЕТИ»
Повернутися
За словами голови Наглядової ради освітньої програми «Агрокебети», президента асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекса Ліссітси, основна мета проєкту — повністю перезапустити аграрну освіту в новому форматі в масштабах країни. Саме тому напрацьований досвід буде поширюватися на регіони.
У свою чергу керівник освітньої програми «Агрокебети» Анатолій Циркун зазначає, що «Агрокебети» — це удосконалена магістерська програма, створена у співпраці бізнесу і навчальних закладів , метою якої є-забезпечити топові українські аграрні компанії висококваліфікованими працівниками. А випускників — високооплачуваними робочими місцями одразу після отримання диплому.Цьогоріч заявки на участь у проєкті подали 6 університетів.Основними критеріями для відбору є бажання університетів міняти підходи до навчання та імплементувати новітню програму на базі свого навчального закладу, наявність необхідної матеріально-технічної бази, професорсько-викладацького складу для начитки необхідних дисциплін програми».У 2020-2021 навчальному році планується залучити мінімум 125 студентів — майбутніх Farm Managers.

Що це за програма і які очікування від реалізації програми для Вінницького національного аграрного університету - у інтерв’ю розповів Президент університету Григорій Калетнік.

1. Чому ваш університет подався на конкурс Агрокебети?
-Вінницький національний аграрний університет подав заявку на участь у конкурсі Агрокебети, оскільки така філософія підготовки майбутніх фахівців-аграріїв співпадає із нашим баченням. Студентів ВНАУ ми готуємо шляхом узагальнення і розповсюдження передових наукових розробок, створення та впровадження нових технологій навчання з урахуванням національного та світового досвіду.

2. Як вважаєте, завдяки яким власним фішкам та конкурентним перевагам ви змогли перемогти?
-Університет готує висококласних спеціалістів, які мають достатні практичні навички, адже проходять відповідне практичне навчання за кордоном і на базі науково-дослідних господарств Консорціуму.
Концепція інтегрованої освіти передбачає одночасне просторове і часове поєднання навчання у навчальному закладі, стажування на підприємствах та науково-дослідної роботи в дослідних господарствах.
Саме тому після вивчення міжнародного досвіду, тісної співпраці з нашими партнерами, подолання низки бюрократичних перешкод та чиновницького опору у 2013 році Постановою Кабінету міністрів України було створено Навчально-науково-виробничий комплекс «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», засновниками якого є Вінницький національний аграрний університет, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ та Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (НААНУ), а також їх численні структурні навчальні, виробничі, дослідні підрозділи.
Інтеграція науки, освіти та виробництва, яку втілює Консорціум є обов’язковим атрибутом інноваційного розвитку економіки. Це зумовлює необхідність тісного зв’язку навчальних закладів та науково-дослідних центрів із виробництвом.
Цей зв'язок можливий, у першу чергу, за рахунок формування нової ролі викладачів.
По-друге, перехід на систему інтегрованої освіти шляхом поєднання освіти, науки та виробництва ми також забезпечили створенням студентських навчальних фермерських та особистих селянських господарств як реальних моделей розвитку основних організаційно-економічних формувань АПК.
Основними вимогами до яких були: використання сучасних наукоємних технологій, вітчизняного насіння, ефективних систем внесення мінеральних добрив та захисту рослин. Провели конкурс бізнес-проектів із ведення навчально-науково-виробничої діяльності. На конкурс було представлено понад 200 проектів, які пройшли попередній відбір на факультетах. Визначили 27 кращих проектів на основі критеріїв науковості та оцінки фахової підготовки учасників проекту.
Студенти, які поєднують навчальний процес із науково-дослідною діяльністю, мають навчатися за індивідуальними програмами, що і було впроваджено в університеті.

3. На базі якого факультету реалізовуватиметься проєкт?
-Ми думаємо, що цей проект має комплексно бути реалізований на всіх факультетах, оскільки навчальні програми - це колектив студентів агрономів, інженерів-механіків, технологів, менеджерів, економістів, юристів. А в подальшому ми плануємо акредитувати міжнародний курс по підготовці майбутнього фермера і такі програми, як Агрокебети будуть гармонійним доповненням для такої спеціальності.

4. Чи є зацікавленість серед студентів у навчанні на програмі «Агрокебети»?
-Так, звісно, студенти зацікавлені у здобуті навиків фахівців із бізнес-структур, їм важлива менторська допомога та реальний практичний досвід у виробничих сільськогосподарських структурах.

5. Які ваші очікування від реалізації програми «Агрокебети» у вашому університеті?
-Підготовка аграрної еліти України, які будуть займати керівні посади в ТОР-менеджменті провідних аграрних компаній; обмін досвідом, технологіями, науковими здобутками між університетом і аграрними компаніями, які стануть основними стейкхолдерами університету, адже ми слідкуємо за працевлаштуванням наших випускників і бачимо позитивну тенденцію. Саме технологічні, аграрні та інженерні спеціальності займають передові позиції на ринку праці.
Такими програмами, як «Агрокебети» ми не лише зможемо покращити якість підготовки майбутніх фахівців, а й стимулювати студентів до навчання.

http://agroportal.ua/ua/publishing/agrokebety/agrokebety-2020-revolyutsionnyi-shag-v-regiony/