Біографія
Повернутися
Народився 2 травня 1949 р. на Вінниччині в мальовничому селі Клембівка Ямпільського району. Батько Микола Антонович був авторитетною в районі людиною. Протягом тривалого часу очолював колектив фабрики художньої вишивки «Вінничанка» в рідній Клембівці, де здавна захоплюються вишивкою. Вправно володіла голкою й мати Григорія Миколайовича — Параска Самійлівна. Хвилюючою згадкою про матір залишилися вишиті її руками рушники.
Батькам Григорій Миколайович значною мірою завдячує своїми успіхами в житті, бо саме вони навчили його жити по правді і честі, дбати про людей і не цуратися жодної роботи. Батько допоміг синові у виборі професії. Бачив, як той тягнеться до техніки, як старанно і захоплено трудиться під час канікул на жнивах разом з комбайнерами, тому й підказав синові, що слід опановувати інженерну справу в сільськогосподарській академії. Коли Григорій Калетнік у 1966 р. закінчив школу зі срібною медаллю та почав здобувати спеціальність інженера-механіка сільського господарства в УСГА, батько уважно стежив за навчанням сина, а далі — за його трудовим становленням. Радив, як краще вчинити у тій чи іншій ситуації, особливо, коли вона була непростою.
Трудовий шлях Г.М.Калетніка розпочався у 1971 р. з посади головного інженера колгоспу в с.Пороги рідного Ямпільського району. За два роки перейшов до районного управління сільського господарства, де йому запропонували посаду головного інженера. А в 1975 р. очолив районне об’єднання «Сільгосптехніка».
Важливою віхою в трудовій біографії Григорія Миколайовича стала робота на посаді голови колгоспу с.Велика Кісниця Ямпільського району (1979–1992 рр.). У цей час він почав займатися науковою роботою. Наукові розробки і дослідження знайшли відображення в кандидатській дисертації, котру захистив у 1991 році. Тоді Г.М.Калетнік працював головою агропромислового об’єднання Ямпільського району. Ділові якості, професіоналізм, небайдужість до проблем села сприяли його подальшому кар’єрному росту. Більше двох з половиною років (1992–1994 рр.) Г.М.Калетнік був Представником Президента України в Ямпільському районі.
Наприкінці 1994 р. переїхав до обласного центру: очолював науково-виробниче об’єднання «Еліта», Вінницьку обласну державну сільськогосподарську дослідну станцію. Здобув другу вищу освіту в Українському державному університеті харчових технологій за спеціальністю «менеджмент у виробничій сфері».
У жовтні 1996 р. почав працювати на посаді генерального директора Вінницького обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Поділляспирт».
Григорія Миколайовича неодноразово обирали депутатом сільських, районних, а також обласної рад, адже його життєва позиція завжди була близька та зрозуміла людям.
У квітні 1998 р. Г. М. Калетніка обрали (на альтернативній основі) головою Вінницької обласної ради. У 2002 р. обраний народним депутатом України 4-го скликання по 15-му багатомандатному округу, а ще через два роки очолив Вінницьку обласну державну адміністрацію.
У 2006 р. його обрано народним депутатом України 5-го скликання і у 2010 р. — 6-го скликання. Г. М. Калетнік — голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. За час роботи у Верховній Раді України став автором понад 80-ти законів з питань розвитку аграрного сектору економіки, земельних питань, енергетичної, екологічної та продовольчої безпеки держави, з яких 50 підтримані на пленарних засіданнях українського парламенту і набули чинності законів. На парламентських слуханнях Г. М. Калетнік виступив з доповіддю: «Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації». З роз’ясненням основних положень земельної реформи Г.М.Калетнік виступав у багатьох областях держави. За його безпосередньої участі вирішено цілу низку питань, що стосуються газифікації окремих населених пунктів, медичного обслуговування, реформи освіти.
Під егідою Калетніка Г.М. щорічно у м. Хмільник відбуваються навчальні семінари для сільських, селищних, міських голів, голів районних рад, районних державних адміністрацій області, депутатів Вінницької обласної Ради.
Григорій Миколайович — людина невичерпної енергії, цілеспрямована, наполеглива, сповнена оптимізму та бажання працювати. Він увесь час пропонує і втілює в життя нові проекти.
Г. М. Калетнік продовжує займатися науковою роботою. У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Одним із напрямів його наукових досліджень є виробництво альтернативних видів палива. Г.М.Калетніка обрано головою Всеукраїнської асоціації виробників біоенергетичної сировини, устаткування, біопалива та наукового забезпечення розвитку біоенергетичного виробництва «Укрбіоенерго», основними напрямами діяльності якої є розвиток ринку біопалива, формування ринку енергетичних культур, узагальнення світових тенденцій розвитку отримання біопалив з біосировини рослинного походження.
У липні 2009 р. Григорія Миколайовича призначено виконувачем обов’язків ректора Вінницького державного аграрного університету. В лютому 2010 року присвоєно вчене звання професора. У березні 2010 р. Г.М.Калетніка обрано ректором Вінницького національного аграрного університету, а в листопаді того ж року - членом-кореспондентом НААН України.
Протягом короткого часу університет під керівництвом Калетніка Г. М. помітно змінився. Григорій Миколайович усі свої зусилля спрямовує на утвердження закладу як потужного осередку аграрної освіти та науки, здатного оперативно реагувати на освітні, наукові, культурні, соціальні запити суспільства, працює над реалізацією концепції «Структурні зміни в аграрному секторі України в ХХІ столітті», яка включає розвиток університету за принципом дослідницького. Значну увагу ректор приділяє якісному функціонуванню комп’ютерних та інформаційних систем, спрямованих на вирішення завдань у навчально-науковій діяльності та розширенню можливостей передачі інформації науково-освітній спільноті. З ініціативи ректора в університеті створено спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій в галузі економіки на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук. Відкрито більше двадцяти нових спеціальностей, зокрема «міжнародна економіка», якої немає в жодному навчальному закладі Вінниці. Започаткували підготовку фахівців за напрямом «митна справа». Отримано ліцензію на підготовку іноземних студентів. 
Основним напрямом діяльності навчального закладу обрано дослідження в галузі альтернативної енергетики, зокрема, виробництва паливного етанолу, та розвиток галузі буряківництва. На базі університету проведено ряд Міжнародних науково-практичних конференцій щодо розвитку і впровадження альтернативної енергетики.
Калетнік Григорій Миколайович є професором кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету. Читає лекційні курси: «Аграрна політика та земельні відносини», «Біопаливо: ефективність виробництва та споживання в АПК України», «Аграрна політика, економіка та міжнародні зв'язки». Розробив низку навчально-методичних праць, які забезпечують читання вищеназваних лекційних курсів. 
Керівник наукової школи «Економічна доцільність виробництва та споживання біопалива в Україні»,молоді учені, які входять до її складу, працюють над проблемами альтернативної енергетики. Новизна і практична доцільність наукових досліджень школи академіка НААН України, д.е.н., професора  Калетніка Г.М. підтверджується численними апробаціями прикладних розробок.
Багато уваги  приділяє зміцненню матеріально-технічної бази навчального закладу: за короткий час розширено аудиторний фонд більш як на 6000кв. м завдяки добудові ще одного поверху над навчальним корпусом № 3, а також передачі університету приміщення колишнього проектного інституту, нині — навчальний корпус № 5. Завершилась реконструкція головного корпусу, де надбудувано ще один поверх. На території університету побудовано храм Трьох Святителів, які є покровителями освіти і науки, та сучасний амфітеатр. 
Григорій Калетнік є автором понад 350 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 24 монографії, 20 навчальних посібників, 8 підручників та понад 150 наукових статей у фахових виданнях. Автор 61 патенту на винаходи та корисні моделі. Неодноразово виступав офіційним опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукового ступеню. Г. М. Калетніка нагороджено орденами «За заслуги» III і ІІ ступенів, нагрудним значком «Відмінник народної освіти» та багатьма іншими нагородами. У травні 2012 р. Г. М. Калетніку присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року за роботу «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив». 
На конференції трудового колективу 26 березня 2013 року шляхом таємного голосування Калетніка Григорія Миколайовича було обрано Президентом університету. Цього ж року на сесії загальних зборів Національної академії аграрних наук України Г. М. Калетнік обраний дійсним членом (академіком) НААНУ. 
Враховуючи вагомий внесок у розбудову університету, високий авторитет у грудні 2019 року конференція трудового колективу беззаперечно підтримала та обрала Григорія Калетніка президентом на наступний семирічний термін.