Фонд «Майбутнє наших дітей»
Повернутися
Метою Фонду є здійснення благодійної діяльності для сприяння розвитку науки, освіти, культури, сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, сприяння реалізації науково-освітніх програм, програм національно-культурного розвитку, реалізації програм соціального захисту малозабезпечених та соціально-незахищених верств населення, підтримка програм розвитку демократичних цінностей, діяльності засобів масової інформації.

У Фонді забороняється підтримка проектів, які б мали бути використані в злочинних цілях проти людства, не допускається пропаганда війни, насильства, жорстокості, націоналізму та шовінізму, розпалювання соціальної, класової, релігійної та расової ворожнечі.

 Благодійна діяльність Фонду здійснюється у таких напрямках:

•    сприяння розробці та реалізації (в т.ч. шляхом фінансування) міжнародних, державних та місцевих програм і проектів, розробка та реалізація програм і проектів Фонду, пов'язаних із здійсненням заходів, спрямованих на розвиток науки та освіти;
•    сприяння розробці і реалізації (в т.ч. шляхом фінансування) міжнародних, державних та місцевих програм і проектів, розробка та реалізація програм і проектів Фонду пов'язаних із здійсненням заходів, спрямованих на розвиток культури, у тому числі і програм національно-культурного розвитку, сприяння охороні та збереженню культурної спадщини України,, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
•    сприяння розробці та реалізації програм соціального захисту малозабезпечених та соціально-незахищених верств населення;
•    сприяння розвитку науки і освіти, реалізації інноваційних та науково-освітніх програм;
•    подання благодійної допомоги вчителям, ученим, студентам, учням;
•    підтримка програм розвитку демократичних цінностей;
•    подання допомоги талановитій молоді;
•    сприяння охороні і збереженню культурної спадщини,
•    подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
•    сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
•    сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;

 Для досягнення основної мети Фонд вирішує такі завдання:    
        
•    залучення благодійних внесків українських та іноземних юридичних та фізичних осіб, акумуляція і мобілізація фінансових, матеріальних та інших ресурсів, розширення джерел їх надходжень до Фонду для здійснення його статутної благодійної діяльності у формах, визначених у п. 2.4 цього Статуту;
•    участь у фінансуванні благочинних акцій, проектів та програм;
•    надання допомоги учбовим закладам, виховним, будинкам-інтернатам;
•    організація та фінансування структур, які здійснюють дослідження та розробки, що відповідають завданням Фонду;
•    організація та фінансування семінарів, конференцій, зустрічей, обмінів досвідом та інших заходів як, спрямованих на реалізацію мети Фонду;
•    організація та проведення конкурсів, виставок, фестивалів, ярмарок, благодійних аукціонів;                              
•    застосування цільових стипендій, заохочувальних премій, фінансування учбових зборів, семінарів та курсів, організація стажування спеціалістів як на території України, так і за її межами;                                   
•    запрошення іноземних громадян та направлення громадян України в інші  держави за рахунок Фонду для реалізації спільних програм навчання, стажування, вивчення досвіду роботи в центрах науки, освіти, культури, участь в семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах;
•    співробітництво з благодійними та іншими організаціями, фізичними особами в Україні та за її межами, випуск та розповсюдження поліграфічної продукції;
•    організаційна та фінансова участь в реалізації загальнодержавних, регіональних та міжнародних програм, а також проведення власних благодійних акцій;                                                       
•    створення відокремлених госпрозрахункових установ та організації із статусом юридичної особи, підприємств, вся діяльність яких спрямована на досягнення статутних цілей і виконання завдань Фонду;
•    проведення рекламно-інформаційних заходів, спрямованих на поширення інформації про діяльність Фонду і пропагування його цілей, видання рекламних матеріалів із символікою Фонду.