Список посібників, підручників та науково-популярних видань Калетніка Григорія Миколайовича
Повернутися

СПИСОК ПОСІБНИКІВ, ПІДРУЧНИКІВ ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ВИДАНЬ

доктора економічних наук, профессора,
академіка НААН України,
лауреата Державної премії України
у галузі науки і техніки 

Калетніка Григорія Миколайовича


п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

1

2

3

4

5

6

7

Посібники

1

Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва

Друк.

Навчальний посібник. – В: Енозіс, 2007. -584 с. (Гриф МАП України)

584

Кулик М. Ф. Петриченко В. Ф. Хорішко В. Д.

2007

2

Планування діяльності підприємств

Друк.

Навчальний посібник. – В: Енозіс, 2008. -300с. (Гриф МАП України № 18-1-213/933 від 12.06.08р.)

300

Мазур В. І.

Кафлевська С.Г.

2008

3

Біопалива. Ефективність їх виробництва та споживання АПК  України.

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця, 2008 – 192с. (Гриф МАП України, лист №18-28-13/1539 від 03.10.08р.)

192

Пришляк В.М.

2008

4

Інженерний менеджмент

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця, 2010. – 318с. (Гриф МАП України, лист №18-28-13/923 від 28.12.09р.)

318

Войтюк В.Д.

Тивоненко І.Г.

Мельник І.І.

Бондар С.М.

Скорук О.П.

2009

5

Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України

Друк.

Навчальний посібник. – Київ, 2011-312с. (Гриф МОН України № 1/12-75 від 15.01.10р.)

312

Пришляк В.М.

2011

6

Управління інженерною діяльність виробничих і сервісних підприємств АПК

Друк.

Навчальний посібник.- Київ,2010.-448 (Гриф МОН України №1/12-190 від 21.10.10р.)

448

Войтюк В.Д.

Бондар С.М.

Скорук О.П.

2010

7

Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі

Друк.

Навчальний посібник.- Київ,2010.-400с. (Гриф МОН України, лист №1/12-438 від 09.02.10р.)

400

Козловський С.В.

Підвальна О.Г.

2010

8

Фінансовий менеджмент

Друк.

Навчальний посібник.-Київ, 2010р. – (Гриф МОН України, лист № 1/12-649 від 23.02.10р.)

320

Ціхановська В.М.

 

2010

9

Менеджмент та маркетинг

Друк.

Навчальний посібник (Гриф МОН України, лист від 29.07.10 р. №1/11-7032

 

Ціхановська В.М.

Ціхановська О.М.

2010

10

Хімія і технологія біологічних видів палива

Друк.

Навчальний посібник (Гриф МОН України, лист від 09.08.10р. №1/11-7546)

 

Олійнічук С.Т.

Ковалко М.П.

2010

11

Міжгалузевий баланс

Друк.

Навчальний посібник – Вінниця: вінницька газета, 2011. -212с. (Гриф МОН)

212

Киш Л.М.

Мазур А.Г.

Потопова Н.А.

2011

12

Теоретична механіка

Друк.

Навчальний посібник –К: «Хай-Тек Прес»,2011.-608с. (гриф МОН України, лист №1/11-10303 від 29.07.10р.)

608

Булгаков В.М.

Булгакова В.В.

Кравченко І.Є.

Кучеренко С.І.

Мазоренко Д.І.

2011

13

Міжнародний баланс

Друк.

Навчальний посібник –К: «Хай-Тек Прес»,2011.-580с. (Гриф МОН України, лист від 29.07.210р. №1/11-7032)

580

Ціхановська В.М.

Ціхановська О.М.

2011

14

Державне регулювання економіки

Друк.

Навчальний посібник –К: «Хай-Тек Прес»,2011.-428с. (Гриф МОН України, лист від 25.05.10р. №1/11-7032

428

 

Мазур А.Г.

Кубай О.Г.

2011

15

Управлінський консалтинг

Друк.

Навчальний посібник: К.: «Аграрна освіта», 2012р. 448с. (МОН)

448

Безкровний М.Ф.

Іщенко Т.Д.

2012

16

Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти

Друк.

Навчальний посібник: присвячується 30-річчю Вінницького національного аграрного університету – К.:Хай-Тек Прес,2012.-351с., (МОН)

351

Козловський В.О.

Заболотний Г.М.

Козловський С.В.

2012

17

Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти

Друк.

Навчальний посібник.- Вінниця,2012. -519с.

519

Козловський В.О.

Заболотний Г.М.

Козловський С.В.

2012

18

Операційний менеджмент

Друк.

Навчальний посібник. – К.: «Хай-Тек Прес» 2013. – 304с. (Гриф МОН України, лист від 11.07.2012р. № 1/11-11369)

304

Колесов О.С.

Недбалюк О.О.

2013

19

Теоретична механіка в прикладах і завданнях

Друк.

К.: Аграр. наука, 2014. – 348с. (Гриф МОН України, лист від 27.03.2014р. №1/11-4376)

348

Булгаков В.М.

Гриник І.В.

Адамчук В.В.

Тіщенко Л.М.

Черниш О.М.

Яременко В.В.

 

 

 

 

2014

20

Прикладна механіка. Навчальний посібник

Друк.

К.: Аграрна наука

61,00 

Адамчук В.В.,
БулгаковВ.М.,
Черниш О.М.,
Калетнік Г.М.
та ін.

2017

 

Навчальні посібники 

№ п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

1

2

3

4

5

6

7

Підручники

1

Економіка підприємств харчової промисловості

Друк.

Підручник. К.: Урожай, 1998.

272/69

Заїнчковський А.

Решетнюк Г.М.

Болдуй А.Г.

1998

2

Машини та обладнання із сільськогосподарської меліорації

Друк.

Підручник (Гриф МОН України, лист від 29.09.10 р. №1/11-9053)

 

Чаусов М.Г.

Бондар М.М.

Пришляк В.М.

Бондар С.М.

2010

3

Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2011. – 616с. (гриф МОН України від 07.10с. №1/11-11140)

616

Чусов М.Г.

Швайко В.М.

Пришляк В.М.

Пилипенко А.П.

Бондар М.М.

2010

4

Технічна механіка

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2011, 340с. (гриф МОН України від 09.11.10р. №1/11-10304)

340

Булгаков В.М.

Черниш О.М.

Солона О.В.

Цуркан О.В.

2011

5

Основи інженерних методів розрахунків на міцність та жорсткість

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2013. – 528с.

528

Чаусов М.Г.

Швайко В.М.

Пришляк В.М.

Пилипенко А.Г.

Бондар М.М.

2013

6

Фінансовий менеджмент

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2013. – 688с.

688

Даниленко А.С.

Варченко О.М.

Ціхановська В.М.

2013

7

Production and Use of Biofuels. Second edition, supplemented: textbook

Друк.

K.: Agrarian Science

21,38 

 

2018

8

Аграрна політика та земельні відносини (частина 5)

Друк.

Вінниця: ВНАУ, 2020

 

Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Лутковська С.М.

2020